Нормативно-правова база

 
 
 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДО КАБІНЕТУ МАТЕМАТИКИ 

І. Загальна документація
 1. Конституція України
 2. Закон України про освіту
 3. Закон України Про загальну середню освіту
 4. Закон України Про професійно-технічну освіту освіту
 5. Державний стандарт базової і повної середньої освіти 
 6. Національна доктрина розвитку освіти
 7. Конвенція про права дитини
 8. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
 9. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
 10. Державна програма "Вчитель"
 11. ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року 
 12. Положення про організаціюроботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесув установах і закладах освіти (наказ Міністерства освіти інауки України від 26.12.2017 року № 1669. Зареєстровано в Міністерстві юстиціїУкраїни 23.01.2018 за № 100/31552).
 13. Положення про дистанційне навчання (затверджено наказом  Міністерства освіти і науки України від25.04.2013 № 466. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 за №703/23235 (із змінами,внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки №660 від 01.06.2013, № 761 від 14.07.2015).
 14. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси знавчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіадизі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерстваосвіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099. Зареєстровано вМіністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056).
 15. Положення про Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади (затвердженонаказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.06.2012 №671. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.06.2012 року за №1074/21386).
 16. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системізагальної освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від30.12.2014 № 1547. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602).
 17. Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметівзагальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства освіти інауки України від 14.12.2012 № 1423. Зареєстровано в Міністерстві юстиціїУкраїни 03.01.2013 за № 44/2257620).
 18. Положення про Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (затвердженонаказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.05.2012 №552. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.05.2012 за № 819/21131).
 19. Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загальногопризначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніхнавчальних закладів (затверджено наказом Міністерства освіти і науки Українивід 22.06.2016 № 704).
 20. Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніхнавчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017№804).
 21. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системізагальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спортуУкраїни від 13.04.2011 № 329. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України11.05.2011 за №566/19304).
 22. Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системізагальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 №996).
 23. Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів зприродничо-математичних дисциплін у 2-11 класах (лист Міністерства освіти інауки України від 27.12.2000 № 1/9-529).
 24. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальнихзакладів (лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.2007 № 1/9-651).
 25. Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніхнавчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 №496).
 26. Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розробленняінструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетахприродничо-математичного напряму (лист Міністерства освіти і науки України від17.07.2013 № 1/9-498).
 27. Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики,фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційнихтехнологій у 2017-2018 навчальному році (наказ Міністерства освіти і наукиУкраїни від 13.06.2017 № 841).

ІІ. Документація кабінету
  
 1. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів 
 2. Положення про навчальний кабінет математики
 3. Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму
 4. Інструктивно-методичні матеріали - Підготовка ЗНЗ до нового н.р. з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності  (з додатками)
 5. Типові переліки навчально-наочних посібників у кабінеті математики 
 6. Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення кабінету математики (форми)
 7. АКТ введення в експлуатацію кабінету математики 
 8. Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей 
 9. Інвентарна книга кабінету математики 
 10. Матеріальна книга кабінету математики 
 11. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету математики 
 12. Паспорт забезпеченості кабінету математики 
 13. Паспорт кабінету математики - Рекомендована форма-Лист МОНУ № 19-305 від 26.04.2013 
 14. Графік роботи кабінету математики 
 15. План роботи кабінету математики на поточний рік-Зразок 
 16. Перспективний план розвитку кабінету математики на 3 роки-Зразок 
 17. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу 
 18. Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником 
 19. Копія наказу по навчальному закладу про призначення завідуючого кабінетом математики. 
 20. Лист МОН України від 01.02.12 №1/9-72 «Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах»
ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги 
 1. ДСанПіН 5.5.2.008-01-Витяг з Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів.
 2. Гігієнічні вимоги до меблів.
 3. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98.
 4. Правила користування електричною енергією
  
 ІV. Техніка безпеки та охорона праці

1.  Типове положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2.  Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
3.  Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу (витяг) 
     Додаток 1. Реєстрація вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів
     Додаток 2. Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з безпеки життєдіяльності
     Додаток 3. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу і безпеки життєдіяльності для вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів
4.  Положення про порядок розслідування нещасних випадків 
     Додаток 1.  Акт про нещасний випадок з учнем
     Додаток 3.  Журнал реєстрації нещасних випадків
5.  Правил пожежної безпеки для закладів освіти
     Додаток 1. Орієнтовний план евакуації учнів та вихованців у разі виникнення пожежі
     Додаток 2. Норми первинних засобів пожежогасіння
     Додаток 3. Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки (зразок)
6.  Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті
7.  Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки
8. Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-98
9. Посадова інструкція учителя (викладача) математики
10. Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя
11. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті математики
16. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
17. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
18. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці
19. Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті математики
20. Журнал реєстрації протипожежного інструктажу
21. Інструкція користування вогнегасником 
22. Інструкція з електробезпеки
23. Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом
24. Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм
25. Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті математики
26. Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
27. Журнал адміністративно-громадського контролю
28. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
29. ПЛАН евакуації з кабінету математики у випадку аварійних ситуацій
30. СХЕМА евакуації з кабінету математики
31. Порядок дій при виникненні пожежі
32. Посвідчення про перевірку знань з ТБ

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету

1.  Методичні рекомендації щодо вивчення предмету математики на 2016/2017 н. р.
2.  Структура 2016/2017 навчального року
3.  Перелік підручників та посібників на 2016/2017 н.р.
4.  Програми з математики (Рівень стандарт)

5.  Календарне планування з математики (Алгебра та початки аналізуГеометрія)
6.  Поурочні плани-конспекти
7.  Підручники
8.  Посібники

9.  Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
10. Критерії оцінювання навчальних досягнень з предмету
11. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів (Лист        Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 № 1/9-651)
12. НАКАЗ-17.05.2005 N 297-Про подолання проявів бюрократизму в освіті
13. Інструкція з ведення журналу
14. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних 

предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності
16. Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти
17. Матеріали до атестації
18. Навчальний календар-2016/2017 н. р.

19. Стенди постійної і змінної експозиції, таблиці 
      Стенди
          Постійної експозиції
         • Державна символіка
         • Портрети видатних вчених галузі
         • Правила поведінки учнів у кабінеті
         • Розклад роботи кабінету
         • Правила безпеки життєдіяльності
         • Правила протипожежної безпеки
         • Основні етапи розвитку галузі з обов’язковим виділенням здобутків української науки
         • Довідкові матеріали (у вигляді плакатів, таблиць)
            Змінної експозиції
        • Матеріали до тем, що вивчаються
        • Матеріали про вчених
        • Матеріали про новітні розробки у галузі
        • Результати експериментальної і дослідницької роботи учнів
        • Кращі роботи учнів
        • (матеріали експозицій змінюються під час переходу до вивчення нової теми)


20. Науково-методичні і науково-популярні журнали
21. Матеріали педагогічного досвіду
 
 
Закон України про освіту

Закон України "Про загальну середню освіту"

Закон України про охорону праці

Державна програма "Вчитель"

Конвенція прав людини

МОН надіслало рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання математики у 2016/2017 навчально

Критерії оцінювання оцінювання навчальних досягнень учнів

Безпечне проведення занять

Інструкція з безпеки для учнів під час роботи в кабінеті математики

Інструкції  під час роботи в кабінеті математики

Інструкція з ведення класного журналу учнів 

Положення про навчальні кабінети природничо-математичного напрямку

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Немає коментарів:

Дописати коментар